مشعلی فراراه جنبش دانشجویی؛ چگونه می توان انقلابی ماند؟


مشعلی فراراه جنبش دانشجویی؛ چگونه می توان انقلابی ماند؟


/ کليپ مشعلی فراراه جنبش دانشجویی؛ چگونه می توان انقلابی ماند؟
مشعلی فراراه جنبش دانشجویی؛ چگونه می توان انقلابی ماند؟
• زمان : 00:59:41
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی، بزرگداشت 16 آذر، در جمع تشکلهای دانشجویی یزد 1389

يکشنبه، 22
54 out of 100 based on 59 user ratings 434 reviews