طرحی برای فردا89-ما و انقلاب خمینی


طرحی برای فردا89-ما و انقلاب خمینی


/ کليپ طرحی برای فردا89-ما و انقلاب خمینی
طرحی برای فردا89-ما و انقلاب خمینی
• زمان : 00:58:59
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی، مدرسه علمیه معصومیه قم، خرداد1389، اردوی آموزشی تبلیغی مشهد مقدس

يکشنبه، 22
66 out of 100 based on 51 user ratings 326 reviews

استاد رحیم پور ازغدی-وحدت مسلمین و رهبری رسول خدا (ص) بر جهان-گرگان1391 (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی-وحدت مسلمین و رهبری رسول خدا (ص) بر جهان-گرگان1391 (تصویری)
طرحی برای فردا - الگوی فاطمی زن، جهانی خواهد شد (صوتی)
طرحی برای فردا - الگوی فاطمی زن، جهانی خواهد شد (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی-امام صادق (ع) الگوی معرفتی و سیاسی جهان جدید (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی-امام صادق (ع) الگوی معرفتی و سیاسی جهان جدید (تصویری)
طرحی برای فردا: آنکه یک ملت بود (تفاوت در بود و نمود) (صوتی)
طرحی برای فردا: آنکه یک ملت بود (تفاوت در بود و نمود) (تصویری)
طرحی برای فردا: بازشناسی تئوریک داستان نویسی اسلامی (تصویری)
طرحی برای فردا: بازشناسی تئوریک داستان نویسی اسلامی (صوتی)
طرحی برای فردا - تشیع انگلیسی، اسلام آمریکایی - صوتی
طرحی برای فردا - تشیع انگلیسی، اسلام آمریکایی - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی-عاشورای امام حسین علیه السلام و شهادت برای نهی از منکر (نفرت از نظارت عمومی و مسؤلیت اجتماعی ، چرا؟)-صوتی
استاد رحیم پور ازغدی-عاشورای امام حسین علیه السلام و شهادت برای نهی از منکر (نفرت از نظارت عمومی و مسؤلیت اجتماعی ، چرا؟)-تصویری
*