مسيح، پسر مريم


مسيح، پسر مريم


/ کليپ مسيح، پسر مريم
مسيح، پسر مريم
• زمان : 00:57:35
مجموعه تصویری سخنرانی های بین المللی و کنفرانس های جهانی استاد حسن رحیم پور ازغدی / کليساي حضرت ابراهيم، در جمع دانشجويان خارجي، دي 1385

پنجشنبه، 24
60 out of 100 based on 55 user ratings 680 reviews

استاد رحیم پور ازغدی - فلسفه ثروت و کار در اقتصاد اسلامی - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - فلسفه ثروت و کار در اقتصاد اسلامی - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - دینداری، دردمندی و بی دردی - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - دینداری، دردمندی و بی دردی - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - امام، مارکسیسم و سرمایه داری - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - امام، مارکسیسم و سرمایه داری - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - ایستادند تا ننشینیم - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - ایستادند تا ننشینیم - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - عروج خمینیوِن - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - عروج خمینیوِن - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - شیب تاریخ به سوی ماست - جهان در گذار - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - شیب تاریخ به سوی ماست - جهان در گذار - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - امام علی (علیه السلام)، اقتصاد مکتبی و حقوق کار - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - امام علی (علیه السلام)، اقتصاد مکتبی و حقوق کار - صوتی
*