طرحی برای فردا: قضاوت، جمود در دیوان سالاری، فقر در اجتهاد (صوتی)


طرحی برای فردا: قضاوت، جمود در دیوان سالاری، فقر در اجتهاد (صوتی)


/ کليپ طرحی برای فردا: قضاوت، جمود در دیوان سالاری، فقر در اجتهاد (صوتی)
طرحی برای فردا: قضاوت، جمود در دیوان سالاری، فقر در اجتهاد (صوتی)
• زمان : 1:07:09
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، طرحی برای فردا 1/10/91 طرحی برای فردا با موضوع قضاوت، جمود دردیوان سالاری، فقر در اجتهاد ، دانشکده علوم قضایی - تهران آذر 91

يکشنبه، 3 دی
66 out of 100 based on 41 user ratings 266 reviews