طرحی برای فردا: تمدن توحیدی و ظهور دوباره شرق (تصویری)


طرحی برای فردا: تمدن توحیدی و ظهور دوباره شرق (تصویری)


/ کليپ طرحی برای فردا: تمدن توحیدی و ظهور دوباره شرق (تصویری)
طرحی برای فردا: تمدن توحیدی و ظهور دوباره شرق (تصویری)
• زمان : 49:30
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، طرحی برای فردا 13/11/91 طرحی برای فردا با موضوع تمدن توحیدی و ظهور دوباره شرق - شرک تراشی یا شرک ستیزی؟ در جمع علما ، دانشجویان و فرهنگیان شیعه، شافعی و حنفی، هفته وحدت میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله 1391

يکشنبه، 15
60 out of 100 based on 55 user ratings 680 reviews