طرحی برای فردا: قرآن در قرآن - (صوتی)


طرحی برای فردا: قرآن در قرآن - (صوتی)


/ کليپ طرحی برای فردا: قرآن در قرآن - (صوتی)
طرحی برای فردا: قرآن در قرآن - (صوتی)
• زمان : 1:03:51
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، طرحی برای فردا 92/4/28 طرحی برای فردا با موضوع قرآن در قرآن در نمایشگاه قرآن، مصلی تهران

پنجشنبه، 3
54 out of 100 based on 39 user ratings 1064 reviews