طرحی برای فردا: شریعتی، مفهوم شناسی و الگوی پیشرفت


طرحی برای فردا: شریعتی، مفهوم شناسی و الگوی پیشرفت


/ کليپ طرحی برای فردا: شریعتی، مفهوم شناسی و الگوی پیشرفت
طرحی برای فردا: شریعتی، مفهوم شناسی و الگوی پیشرفت
• زمان : 1:05:09
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، طرحی برای فردا با موضوعشریعتی، مفهوم شناسی و الگوی پیشرفت در یادمان دکتر علی شریعتی - تهران - خرداد 92

يکشنبه، 3
60 out of 100 based on 45 user ratings 1070 reviews