حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - محبت، راز معنویت - جلسه بیست و یکم


حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - محبت، راز معنویت - جلسه بیست و یکم


/ کليپ حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - محبت، راز معنویت - جلسه بیست و یکم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 95 - محبت، راز معنویت - جلسه بیست و یکم
• زمان : 58:09
زمان: رمضان 95
مکان: تهران - مسجد امام صادق (علیه السلام) - میدان فلسطین
مناسبت: رمضان 95
موضوع سخنرانی: محبت، راز معنویت

سه‌شنبه، 15 تير
72 out of 100 based on 47 user ratings 122 reviews

دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : نقش عبادت در سبک زندگی (جلسه ششم) 1392/4/26
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه اول) 1392/4/19
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه دوم) 1392/4/20
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سوم) 1392/4/21
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه چهارم) 1392/4/22
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه پنجم) 1392/4/23
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه ششم) 1392/4/24
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه هفتم) 1392/4/27
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : نقش عبادت در سبک زندگی (جلسه هفتم) 1392/4/27
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه هشتم)
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : نقش عبادت در سبک زندگی (جلسه هشتم)
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه نهم)
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه دهم)
حجت الاسلام پناهیان | کلیپ اسلام معاویه !
*