قربت و خلوص شهید شاطری در کلام حجت الاسلام علیرضا پناهیان


قربت و خلوص شهید شاطری در کلام حجت الاسلام علیرضا پناهیان


/ کليپ قربت و خلوص شهید شاطری در کلام حجت الاسلام علیرضا پناهیان
قربت و خلوص شهید شاطری در کلام حجت الاسلام علیرضا پناهیان
• زمان : 4:50
در مراسم تشییع پیکر شهید سردار حاج حسن شاطری، حجت الاسلام و المسلمین حاج علیرضا پناهیان سخنان کوتاهی را در توصیف این شهید بیان کرد.

دوشنبه، 30
74 out of 100 based on 74 user ratings 674 reviews

حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول (اسفند 92) - قدرت تبلیغات - جلسه سوم
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول (اسفند 92) - قدرت تبلیغات - جلسه دوم
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول (اسفند 92) - قدرت تبلیغات - جلسه اول
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول - دین، تصریحات و اشارات - جلسه دوم
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه اول - دین، تصریحات و اشارات - جلسه اول
حجه الاسلام پناهیان - آیا چادر مشکی مکروه است؟
سخنرانی حجت الاسلام پناهیان در حسینیه امام خمینی 1393.1.15
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه دوم - دین برای آبادانی دنیا - جلسه پنجم
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه دوم - دین برای آبادانی دنیا - جلسه چهارم
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه دوم - دین برای آبادانی دنیا - جلسه سوم
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه دوم - دین برای آبادانی دنیا - جلسه دوم
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه دوم - دین برای آبادانی دنیا - جلسه اول
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه دوم - زندگی، ضرورتی برای بندگی - جلسه سوم
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه دوم - زندگی، ضرورتی برای بندگی - جلسه دوم
*