حجت الاسلام پناهیان-سطحی نگری در دین


حجت الاسلام پناهیان-سطحی نگری در دین


/ کليپ حجت الاسلام پناهیان-سطحی نگری در دین
حجت الاسلام پناهیان-سطحی نگری در دین
• زمان : 53:44
حجت الاسلام پناهیان-سطحی نگری در دین

سه‌شنبه، 9
66 out of 100 based on 41 user ratings 566 reviews

حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه یازدهم)
حجت الاسلانم پناهیان-امام حسن مجتبی (ع) و رفتار با غلام خود
حجت الاسلانم پناهیان-هدایت به دست خداست (صوتی)
حجت الاسلانم پناهیان-هدایت به دست خداست (تصویری)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه دوازدهم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه سیزدهم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - مدیریت زمان (جلسه نهم)(آخرین جلسه)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه چهاردهم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه پانزدهم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه شانزدهم)
حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار - جلسه سیزدهم
حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار - جلسه دوازدهم
حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار - جلسه یازدهم
حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار - جلسه دهم
*