حجت الاسلام پناهیان - شکر، آغازی بر اتمام نعمت - جلسه ششم


حجت الاسلام پناهیان - شکر، آغازی بر اتمام نعمت - جلسه ششم


/ کليپ حجت الاسلام پناهیان - شکر، آغازی بر اتمام نعمت - جلسه ششم
حجت الاسلام پناهیان - شکر، آغازی بر اتمام نعمت - جلسه ششم
• زمان : 50:48
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان با موضوع شکر، آغازی بر اتمام نعمت
زمان: دهه اول ماه محرم ـ سال 92
مکان: تهران - هیئت نور
تعداد: 12 جلسه
موضوع سخنرانی: شکر، آغازی بر اتمام نعمت
منبع: بیان معنوی

يکشنبه، 1 دی
54 out of 100 based on 49 user ratings 674 reviews

حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه پانزدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه شانزدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه هفدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - آمادگی برای شب قدر با ترس از هیبت شب قدر
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه هجدهم
حجت الاشلام پناهیان - بعثت انبیاء (ع) در قرآن و مسأله هوای نفس - صوتی
حجت الاشلام پناهیان - بعثت انبیاء (ع) در قرآن و مسأله هوای نفس - تصویری
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه نوزدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه بیستم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه بیست و یکم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه بیست و دوم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه بیست و سوم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه بیست و چهارم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه بیست و پنجم
*