حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار - جلسه پنجم


حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار - جلسه پنجم


/ کليپ حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار - جلسه پنجم
حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار - جلسه پنجم
• زمان : 48:11
زمان: دهه اول ماه محرم ـ سال 93
مکان: تهران ـ حسینیه آیت الله حق شناس (ره)
تعداد: 13 جلسه
موضوع سخنرانی: آخرین مراحل انتظار

پنجشنبه، 29 آبان
98 out of 100 based on 48 user ratings 1298 reviews

حجت الاسلام پناهیان - مبارزه با شهوت های پنهانی (تصویری)
حجت الاسلام پناهیان - تنها تکیلف انسان (صوتی)
حجت الاسلام پناهیان - تنها تکیلف انسان (تصویری)
حجت الاسلام پناهیان - برنامه ثریا - رويش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی (صوتی)
حجت الاسلام پناهیان - برنامه ثریا - رويش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی (تصویری)
کلیپ تصویری - غوغا با حُسن‌ظن به خدا
حجت الاسلام پناهیان - راز عبور از رنج‌ های‌ زندگی ‌و رسیدن ‌به ‌لذات‌ بندگی (شب اول محرم 1395 - دانشگاه امام صادق علیه السلام)
حجت الاسلام پناهیان - راز عبور از رنج‌ های‌ زندگی ‌و رسیدن ‌به ‌لذات‌ بندگی (شب دوم محرم 1395 - دانشگاه امام صادق علیه السلام)
حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار (صبح روز اول -حسینیه آیت الله حق‌شناس رحمةالله علیه)
حجت الاسلام پناهیان - راز عبور از رنج‌ های‌ زندگی ‌و رسیدن ‌به ‌لذات‌ بندگی (شب سوم محرم 1395 - دانشگاه امام صادق علیه السلام)
حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار (صبح روز دوم -حسینیه آیت الله حق‌شناس رحمةالله علیه)
حجت الاسلام پناهیان - ویژگی‌های شخصیتی دین‌داران و دین‌گریزان (ظهر روز اول محرم 1395 - دانشگاه تهران)
حجت الاسلام پناهیان - ویژگی‌های شخصیتی دین‌داران و دین‌گریزان (ظهر روز دوم محرم 1395 - دانشگاه تهران)
حجت الاسلام پناهیان - ویژگی‌های شخصیتی دین‌داران و دین‌گریزان (ظهر روز سوم محرم 1395 - دانشگاه تهران)
*