شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 145 - سرشت قوه متخیله بر چه اساسی است؟


شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 145 - سرشت قوه متخیله بر چه اساسی است؟


/ کليپ شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 145 - سرشت قوه متخیله بر چه اساسی است؟
شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 145 - سرشت قوه متخیله بر چه اساسی است؟
• زمان : 00:43:17
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

دوشنبه، 27
66 out of 100 based on 31 user ratings 356 reviews