شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 76 - شرحی از جذبه های مثالی


شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 76 - شرحی از جذبه های مثالی


/ کليپ شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 76 - شرحی از جذبه های مثالی
شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 76 - شرحی از جذبه های مثالی
• زمان : 00:59:26
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

سه‌شنبه، 28
80 out of 100 based on 40 user ratings 290 reviews