شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 58 - آثار شناخت حقایق عالم اعلی


شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 58 - آثار شناخت حقایق عالم اعلی


/ کليپ شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 58 - آثار شناخت حقایق عالم اعلی
شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 58 - آثار شناخت حقایق عالم اعلی
• زمان : 00:57:15
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

سه‌شنبه، 28
66 out of 100 based on 61 user ratings 686 reviews