(شرح رساله انسان در عرف عرفان-40) شرح مقام شریف توجه عرفانی


(شرح رساله انسان در عرف عرفان-40) شرح مقام شریف توجه عرفانی


/ کليپ (شرح رساله انسان در عرف عرفان-40) شرح مقام شریف توجه عرفانی
(شرح رساله انسان در عرف عرفان-40) شرح مقام شریف توجه عرفانی
• زمان : 1:00:34
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

سه‌شنبه، 28
72 out of 100 based on 57 user ratings 1232 reviews