(شرح رساله انسان در عرف عرفان-22) سعه ی وجودی انسان


(شرح رساله انسان در عرف عرفان-22) سعه ی وجودی انسان


/ کليپ (شرح رساله انسان در عرف عرفان-22) سعه ی وجودی انسان
(شرح رساله انسان در عرف عرفان-22) سعه ی وجودی انسان
• زمان : 1:01:19
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

سه‌شنبه، 28
78 out of 100 based on 53 user ratings 578 reviews