(شرح رساله انسان در عرف عرفان-4) تقرب وجودی به ذات حضرت حق


(شرح رساله انسان در عرف عرفان-4) تقرب وجودی به ذات حضرت حق


/ کليپ (شرح رساله انسان در عرف عرفان-4) تقرب وجودی به ذات حضرت حق
(شرح رساله انسان در عرف عرفان-4) تقرب وجودی به ذات حضرت حق
• زمان : 1:03:00
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

سه‌شنبه، 28
54 out of 100 based on 49 user ratings 1124 reviews