(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 149) معرفت نفس برای شناخت انسان کامل


(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 149) معرفت نفس برای شناخت انسان کامل


/ کليپ (شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 149) معرفت نفس برای شناخت انسان کامل
(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 149) معرفت نفس برای شناخت انسان کامل
• زمان : 00:59:56
شرح رساله نهج الولایه تألیف علامه ذوالفنون حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال 1388

دوشنبه، 21
60 out of 100 based on 25 user ratings 650 reviews