(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 133) اثبات حرکت و ذات جوهری


(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 133) اثبات حرکت و ذات جوهری


/ کليپ (شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 133) اثبات حرکت و ذات جوهری
(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 133) اثبات حرکت و ذات جوهری
• زمان : 00:54:39
شرح «رساله نهج الولایه: بررسی مستند در شناخت امام زمان علیه السلام» تألیف علامه ذوالفنون حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال 1379 تا 1384

دوشنبه، 21
86 out of 100 based on 46 user ratings 1346 reviews