درسهایی از محضر امام زمان، جلسه 22- فضائل دعا برای بیماران


درسهایی از محضر امام زمان، جلسه 22- فضائل دعا برای بیماران


/ کليپ درسهایی از محضر امام زمان، جلسه 22- فضائل دعا برای بیماران
درسهایی از محضر امام زمان، جلسه 22- فضائل دعا برای بیماران
• زمان : 00:59:19
بیان درس هایی از محضر امام زمان علیه السلام توسط استاد داوود صمدی آملی، سال 1389

دوشنبه، 21
54 out of 100 based on 19 user ratings 1094 reviews