معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 213 - تعریف فلسفی نفس ناطقه


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 213 - تعریف فلسفی نفس ناطقه


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 213 - تعریف فلسفی نفس ناطقه
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 213 - تعریف فلسفی نفس ناطقه
• زمان : 00:40:00
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
60 out of 100 based on 55 user ratings 230 reviews