معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 195 - بسیط و مرکب بودن اجزاء


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 195 - بسیط و مرکب بودن اجزاء


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 195 - بسیط و مرکب بودن اجزاء
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 195 - بسیط و مرکب بودن اجزاء
• زمان : 00:47:47
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
66 out of 100 based on 51 user ratings 776 reviews