معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 177 - آثار کنترل نفس


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 177 - آثار کنترل نفس


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 177 - آثار کنترل نفس
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 177 - آثار کنترل نفس
• زمان : 00:51:36
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
72 out of 100 based on 47 user ratings 122 reviews