معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 159 - شعور و آگاهی نفس انسانی


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 159 - شعور و آگاهی نفس انسانی


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 159 - شعور و آگاهی نفس انسانی
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 159 - شعور و آگاهی نفس انسانی
• زمان : 00:59:35
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
98 out of 100 based on 68 user ratings 818 reviews