معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 87 - شناخت قوای شئون نفس


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 87 - شناخت قوای شئون نفس


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 87 - شناخت قوای شئون نفس
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 87 - شناخت قوای شئون نفس
• زمان : 00:43:42
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
72 out of 100 based on 27 user ratings 452 reviews