معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 15


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 15


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 15
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 15
• زمان : 00:37:02
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تأليف علامه حسن زاده آملي توسط استاد صمدي آملي، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
86 out of 100 based on 86 user ratings 386 reviews