(شرح دعای سمات .جلسه 25) گستردگی رحمت خداوند


(شرح دعای سمات .جلسه 25) گستردگی رحمت خداوند


/ کليپ (شرح دعای سمات .جلسه 25) گستردگی رحمت خداوند
(شرح دعای سمات .جلسه 25) گستردگی رحمت خداوند
• زمان : 01:09:55
مجموعه سخنرانی های حضرت آیت الله صمدی آملی پیرامون تفسیر دعای سمات

سه‌شنبه، 29
86 out of 100 based on 46 user ratings 1346 reviews