(شرح دعای سمات .جلسه 7) چگونگی توفیق تشرف به محضر اسماءالهی


(شرح دعای سمات .جلسه 7) چگونگی توفیق تشرف به محضر اسماءالهی


/ کليپ (شرح دعای سمات .جلسه 7) چگونگی توفیق تشرف به محضر اسماءالهی
(شرح دعای سمات .جلسه 7) چگونگی توفیق تشرف به محضر اسماءالهی
• زمان : 42:43
مجموعه سخنرانی های حضرت آیت الله صمدی آملی پیرامون تفسیر دعای سمات

سه‌شنبه، 29
72 out of 100 based on 17 user ratings 542 reviews