شرح دیوان حافظ - غزل الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها - قسمت 5


شرح دیوان حافظ - غزل الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها - قسمت 5


/ کليپ شرح دیوان حافظ - غزل الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها - قسمت 5
شرح دیوان حافظ - غزل الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها - قسمت 5
• زمان : 00:21:39
دانلود فایل صوتی شرح عرفانی و فلسفی دیوان اشعار حافظ توسط دکتر حسن بلخاری؛ غزل 1: الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها ...

شنبه، 3
78 out of 100 based on 63 user ratings 638 reviews