شرح دیوان حافظ - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - قسمت 12


شرح دیوان حافظ - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - قسمت 12


/ کليپ شرح دیوان حافظ - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - قسمت 12
شرح دیوان حافظ - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - قسمت 12
• زمان : 00:20:19
دانلود فایل صوتی شرح عرفانی و فلسفی دیوان اشعار حافظ توسط دکتر حسن بلخاری؛ غزل 3: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را ...

شنبه، 3
54 out of 100 based on 59 user ratings 1184 reviews