شرح دیوان حافظ - صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را - قسمت 15


شرح دیوان حافظ - صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را - قسمت 15


/ کليپ شرح دیوان حافظ - صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را - قسمت 15
شرح دیوان حافظ - صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را - قسمت 15
• زمان : 00:18:54
دانلود فایل صوتی شرح عرفانی و فلسفی دیوان اشعار حافظ توسط دکتر حسن بلخاری؛ غزل 4: صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را ...

شنبه، 3
60 out of 100 based on 55 user ratings 530 reviews