شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 5


شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 5


/ کليپ شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 5
شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 5
• زمان : 00:26:29
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
66 out of 100 based on 41 user ratings 1016 reviews