شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 22


شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 22


/ کليپ شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 22
شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 22
• زمان : 00:27:15
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
98 out of 100 based on 58 user ratings 1058 reviews