شرح دیوان حافظ - ساقیا برخیز و درده جام را - قسمت 9


شرح دیوان حافظ - ساقیا برخیز و درده جام را - قسمت 9


/ کليپ شرح دیوان حافظ - ساقیا برخیز و درده جام را - قسمت 9
شرح دیوان حافظ - ساقیا برخیز و درده جام را - قسمت 9
• زمان : 00:26:49
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
54 out of 100 based on 29 user ratings 254 reviews