شرح دیوان حافظ - ساقی به نور باده برافروز جام ما - قسمت 10


شرح دیوان حافظ - ساقی به نور باده برافروز جام ما - قسمت 10


/ کليپ شرح دیوان حافظ - ساقی به نور باده برافروز جام ما - قسمت 10
شرح دیوان حافظ - ساقی به نور باده برافروز جام ما - قسمت 10
• زمان : 00:28:24
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
66 out of 100 based on 21 user ratings 146 reviews