شرح دیوان حافظ - می‌دمد صبح و کله بست سحاب - قسمت 3


شرح دیوان حافظ - می‌دمد صبح و کله بست سحاب - قسمت 3


/ کليپ شرح دیوان حافظ - می‌دمد صبح و کله بست سحاب - قسمت 3
شرح دیوان حافظ - می‌دمد صبح و کله بست سحاب - قسمت 3
• زمان : 00:27:22
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
72 out of 100 based on 17 user ratings 692 reviews