شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 1


شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 1


/ کليپ شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 1
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 1
• زمان : 00:28:19
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
72 out of 100 based on 47 user ratings 1022 reviews