شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 1


شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 1


/ کليپ شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 1
شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 1
• زمان : 00:21:10
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
78 out of 100 based on 43 user ratings 368 reviews