شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 22


شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 22


/ کليپ شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 22
شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 22
• زمان : 00:21:09
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
60 out of 100 based on 35 user ratings 260 reviews