شرح دیوان حافظ - سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت - قسمت 13


شرح دیوان حافظ - سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت - قسمت 13


/ کليپ شرح دیوان حافظ - سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت - قسمت 13
شرح دیوان حافظ - سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت - قسمت 13
• زمان : 00:18:35
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
66 out of 100 based on 31 user ratings 806 reviews