شرح دیوان حافظ - مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست - قسمت 8


شرح دیوان حافظ - مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست - قسمت 8


/ کليپ شرح دیوان حافظ - مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست - قسمت 8
شرح دیوان حافظ - مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست - قسمت 8
• زمان : 00:22:58
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
74 out of 100 based on 44 user ratings 194 reviews