شرح دیوان حافظ - زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست - قسمت 3


شرح دیوان حافظ - زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست - قسمت 3


/ کليپ شرح دیوان حافظ - زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست - قسمت 3
شرح دیوان حافظ - زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست - قسمت 3
• زمان : 00:21:43
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
60 out of 100 based on 15 user ratings 590 reviews