شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 9


شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 9


/ کليپ شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 9
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 9
• زمان : 00:21:11
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
78 out of 100 based on 53 user ratings 1028 reviews