شرح دیوان حافظ - رواق منظر چشم من آشیانه توست - قسمت 8


شرح دیوان حافظ - رواق منظر چشم من آشیانه توست - قسمت 8


/ کليپ شرح دیوان حافظ - رواق منظر چشم من آشیانه توست - قسمت 8
شرح دیوان حافظ - رواق منظر چشم من آشیانه توست - قسمت 8
• زمان : 00:20:33
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
60 out of 100 based on 45 user ratings 920 reviews