شرح دیوان حافظ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست - قسمت 3


شرح دیوان حافظ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست - قسمت 3


/ کليپ شرح دیوان حافظ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست - قسمت 3
شرح دیوان حافظ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست - قسمت 3
• زمان : 00:19:55
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
92 out of 100 based on 62 user ratings 962 reviews