شرح دیوان حافظ - باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است - قسمت 13


شرح دیوان حافظ - باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است - قسمت 13


/ کليپ شرح دیوان حافظ - باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است - قسمت 13
شرح دیوان حافظ - باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است - قسمت 13
• زمان : 00:21:18
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
54 out of 100 based on 29 user ratings 704 reviews