شرح دیوان حافظ - المنه لله که در میکده باز است - قسمت 7


شرح دیوان حافظ - المنه لله که در میکده باز است - قسمت 7


/ کليپ شرح دیوان حافظ - المنه لله که در میکده باز است - قسمت 7
شرح دیوان حافظ - المنه لله که در میکده باز است - قسمت 7
• زمان : 00:25:54
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
60 out of 100 based on 25 user ratings 50 reviews