شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 2


شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 2


/ کليپ شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 2
شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 2
• زمان : 00:22:00
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
66 out of 100 based on 21 user ratings 596 reviews