قسمت اول-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)


قسمت اول-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)


/ کليپ قسمت اول-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)
قسمت اول-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)
• زمان : 36:06
برنامه ای چند قسمتی پخش شده از شبکه خبر درایام محرم 89

يکشنبه، 8
78 out of 100 based on 23 user ratings 698 reviews